Jordbruksplanter

De viktigste jordbruksplantene er korn og potet, engvekster og rotvekster til fôr.

KONTAKTPERSON