Bevart plantemateriale

Norsk genressurssenter arbeider med bevaring og dokumentasjon av plantegenetiske ressurser i Norge. Her finner du informasjon om de forskjellige plantene dette omfatter.

KONTAKTPERSON