Nytteplanter fra naturen

Vill flora inneholder nytteplanter som har vært benyttet til mat, krydder og medisin, og våre forfedre visste kanskje vel så mye om slike planters egenskaper enn vi gjør i dag. Men mye tradisjonell kunnskap er bevart og bruken fortsetter, godt assistert av nyere forskning. I serien om kulturminneplanter presenteres her åtte planter som finnes i vill flora og som har lange tradisjoner som nytteplanter i Norge.

Solblom_Kristina-Bjureke
Solblom - en tradisjonell medisinplante som nå er rødlistet på grunn av gjengroing. Foto: Kristina Bjureke

Selv om de viktigste nytteplantene våre har sin opprinnelse i andre deler av verden, har også vår flora mange planter som har vært brukt enten til mat, medisin eller krydder. Her kan du lese artikler om planter som har vært brukt som mat og som smakstilsetning til både mat og drikke.

Humle og pors ble benyttet til ølbrygging, mens karve og perikum ble benyttet til sterkere drikke. Karve var selvsagt også et svært viktig krydder, for eksempel til surkål og ost. Karvens historiske betydning understrekes av at den også ble brukt som betalingsmiddel.

Perikum var også en medisinplante sammen med solblom, groblad og legepestrot., mens planten strutseving hadde flere bruksområder.