Korn, potet og fôrplanter

De tradisjonelle jordbruksvekstene omfatter korn, potet og planter som brukes til dyrefôr. Historisk sett er det disse som har betydd mest for matforsyningen i Norge. Her presenteres ni kulturminneplanter, inkludert den allsidige planten hamp. Omtalene illustrerer mangfoldet av planteslag og betydningen de har hatt i vår kulturhistorie.

Hvete - vårt viktigste matkorn.
Hvete - vårt viktigste matkorn. Foto: Åsmund Asdal

Nedenfor finnes artikler om historien til viktige fôrplanter. Timotei er vårt viktigste fôrgras og her kan du lese om sorten 'Grindstad', den viktigste sorten i sør og om 'Bodin' som er viktig i nord. Les også om 'Molstad', en av våre viktigste rødkløversorter som ble foredlet fram i Norge.

Av potetsorter har vi tatt med artikler om 'Marius II' og om 'Ringerikspotet', en gammel norsk sort som har fått eget varemerke.

Historiske kornsorter

Korn er representert med 'Maskinbygg', en norsk sort som ble utviklet for mekanisert korndyrking,  'Børsum' hvete, en av få gamle norske landsorter  av hvete som er bevart og om 'Svedjerug' og om svedjebruket som denne rugsorten var spesialtilpasset til.

Les også om planten hamp som på grunn av narkotikalovgivningen er forbudt å dyrke i Norge på, men som også har mange nyttige egenskaper som kunne vært utnyttet.

Ringerikspotet_Anne-Berte-Lerberg.jpg
Ringerikspotet er en gammel landsort som har blitt et merkebeskyttet produkt med høy kvalitet. Foto: Anne Berte Lerberg