Planteforedling

Utvikling av nye plantesorter er helt nødvendig for å øke matproduksjonen og for å gjøre jordbruket i stand til å takle nye plantesykdommer, nye produktkrav og produksjonsmetoder og kommende klimaendringer.

RIMG4090
Manuell fjerning av støvbærere for å kontrollere pollinering. Foto: Åsmund Asdal
KONTAKTPERSON
hvetefrøOveHetland.jpg
Foredling av hvete er storindustri og nye og bedre sorter har bidratt til å øke verdens matproduksjon betydelig. Foto: Ove Hetland