Bevaringsverdige sorter

Strenge krav til godkjenning har i en del tilfelle hindret gamle plantesorter i å bli oppført på den offisielle sortslista, selv om både bønder har ønsket å dyrke og markedet har ønsket å kjøpe. For å bøte på dette er det innført et eget regelverk for godkjenning av Bevaringsverdige sorter og Tradisjonssorter av grønnsaker. På siste sortsliste (oppdatert mars 2020) er 14 sorter godkjent som bevaringssorter og tre grønnsaksorter godkjent som tradisjonssorter.

Åker med svedjerug
Svedjerug er registrert som en bevaringsverdig sort. Foto: Åsmund Asdal
KONTAKTPERSON
Mer om godkjenning av plantesorter
Potetsorten 'Rød Kvæfjord' er godkjent som bevaringssort på Norsk offisiell sortsliste.
Potetsort: 'Rød Kvefjord' Fra samlingen til Erling Olsen Snertingdal