Klonearkivseminar 2017

_DSC1867

Per Arvid Åsen og Per Harald Salvesen som begge ble tildelt plantearvenprisen for 2017 på seminaret. Foto: Cathrine Brekke/Norsk genressurssenter /Nibio