Fjellfrø

I natur- og kulturlandskapet er det mange sår etter utbygging av vei og jernbane, kraftverk, kraftlinjer, hytteområder og alpinanlegg. Som et resultat av tidligere forskingsprosjekter har NIBIO satt sammen regionale frøblandinger til revegetering etter slike inngrep. Det gis også praktiske råd for økologisk restaurering slik at sårene i landskapet gror igjen og ikke blir så framtredende.

KONTAKTPERSON
For mer informasjon og bestilling