Bestilling av frø

Alt frø som omsettes er i samsvar med gjeldende forskrift for såvare og er ubeiset. Frøet skal utelukkende brukes til dyrking av de enkelte vekster, og skal ikke benyttes til frøavl.

KONTAKTPERSON