Frøforretningen NIBIO Landvik

NIBIO Landvik har gjennom 50 år drevet forskning og utvikling innen frøavl av gras, kløver, rotvekster, grønnsaker og blomstrende engarter. Vi ble autorisert som frøforretning i 2000 og hadde fram til opprettelsen av det private foredlingsselskapet Graminor bl.a. ansvaret for prebasisfrøavl av norske gras, kløver og grønnsaksorter. På denne måten bygget vi opp landets beste frøavlskompetanse. Vi har også rikholdig utstyr for frørensing og eget frølaboratorium som gjør oss i stand til å handtere småpartier av spesialfrø, f.eks. av rotvekster og frø til blomstereng. Vårt motto er: Norsk frø i norsk jord !

Dyrking av rotvekstfrø-Erling-Stubhaug
Dyrking av rotvekstfrø. Foto: Erling Stubhaug
KONTAKTPERSON