Jordsmonnkartlagte kommuner i Vestfold

Vestfold sammen med Østfold er de fylkene i Norge som har størst andel jordbruksareal med hele 20 %. Jordbruksarealet i Vestfold er omtrent halvparten av arealet i Hedmark, Oppland og Trøndelag. Likevel er Vestfold en viktig produsent av korn og har det største grønnsaksarealet. Det produseres også en god del potet, frukt og bær i Vestfold. Alle kommunene i Vestfold er jordsmonnkartlagt.

KONTAKTPERSON
fig1.jpg