Jordsmonnkartlagte kommuner i Trøndelag

Mellom 4 og 5 % av arealet i Trøndelag benyttes til jordbruk. Etter sammenslåingen av fylkene har Trøndelag omtrent like stort jordbruksareal som vårt største jordbruksfylke, Hedmark. Grovfor og korn er hovedproduksjoner, men også potet og grønnsaker produseres det betydelige mengder av.

KONTAKTPERSON
Stjørdalen_2.JPG