Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Trøndelag

Mellom 4 og 5 % av arealet i Trøndelag benyttes til jordbruk. Trøndelag er et av våre største jordbruksfylker og er vårt nordligste kornfylke. Grovfor og korn er hovedproduksjoner, men også potet og grønnsaker produseres det betydelige mengder av.

KONTAKTPERSON
Stjørdalen_2.JPG
Foto: NIBIO