Jordsmonnkartlagte kommuner i Telemark

I Telemark benyttes 2 % av arealet til jordbruk. Totalt har Telemark nesten 300 000 dekar dyrka mark og beite. Omtrent 2/3 av arealet benyttes til grovfor og 1/3 til korn. Telemark har Norges nest største fruktareal. Det produseres også en del potet og grønnsaker i fylket.

KONTAKTPERSON