Jordsmonnkartlagte kommuner i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane benyttes 3 % av fylkets areal til jordbruk. I all hovedsak benyttes jordbruksarealene til grovforproduksjon. Det produseres også en del frukt og bær. Sogn og Fjordane produserer 75 % av Norges bringebær og 47 % av morellene.

KONTAKTPERSON