Jordsmonnkartlagte kommuner i Rogaland

Rogaland er et av de aller viktigste matfylkene i landet vårt. De store, sammenhengende jordbruksarealene på Jæren egner seg godt til intensiv drift. 12 % av arealet i Rogaland benyttes til jordbruk. En stor andel av melke- og kjøttproduksjonen i landet vårt foregår i Rogaland. Som i de fleste fylkene i Norge, dominerer grassproduksjonen, men det dyrkes også en god del potet og grønnsaker i Rogaland.

KONTAKTPERSON
20160420_090122.jpg