Jordsmonnkartlagte kommuner i Østfold

Østfold har, som Vestfold, hele 20 % av arealet sitt som jordbruksareal. Dette er mest i landet. Østfold, Akershus og Hedmark er de tre største kornfylkene våre. Østfold har også en del grønnsaksproduksjon. Nesten hele Østfold er jordsmonnkartlagt.

KONTAKTPERSON
20040809-OSP-3501_sau i ravine mot elv_øvre Buer_Rakkestad_Østfold.jpg