Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Innlandet

I Innlandet er 4,3 % av totalarealet i fylket jordbruksareal. Innlandet har det nest største jordbruksarealet av fylkene i Norge. I de sørlige delene i fylket, dyrkes det mye korn. Det dyrkes også poteter og grønnsaker. I resten av fylket dominerer grovfôrproduksjon til husdyr.

KONTAKTPERSON
IMG_0149.jpg
Vakker utsikt fra kulturlandskap i tidligere Oppland fylke. Foto: NIBIO