Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Nordland

I Nordland er 1,9 % av det totale arealet jordbruksareal. Det produseres nesten bare grass til husdyrproduksjon i fylket. Differansen mellom tall fra produksjonstilskudd-søknadene og AR5 tyder på at omtrent 25 % av jordbruksarealene ikke er i aktiv drift.

KONTAKTPERSON
IMG_2466 elm sju søstre Alstahaug.JPG
Foto: NIBIO