Jordsmonnkartlagte kommuner i Nordland

I Nordland er 2 % av det totale arealet jordbruksareal. Det produseres nesten bare grass til husdyrproduksjon i fylket. Av de tre nordligste fylkene er Nordland det fylket som har mest areal i drift. Likevel tyder differansen mellom tall fra produksjonstilskudd-søknadene og AR5 på at omtrent 25 % av jordbruksarealene ikke er i aktiv drift.

KONTAKTPERSON
IMG_2466 elm sju søstre Alstahaug.JPG