Jordsmonnkartlagte kommuner i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal er 4,6 % av det totale arealet jordbruksareal. Møre og Romsdal er et grasfylke. Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner (melk, storfekjøtt, sau og geit) står for 91 prosent av omsetningen, 92 prosent av verdiskapingen og 93 prosent av sysselsettingen i jordbruket. Resten er fordelt på bær/frukt/grønsaker, korn, egg og gris.

KONTAKTPERSON
P6170060.JPG