Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal er 4,3 % av det totale arealet jordbruksareal. Møre og Romsdal er et grasfylke. Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner (melk, storfekjøtt, sau og geit) står for den største delen av omsetningen, verdiskapingen og sysselsettingen i jordbruket. Resten er fordelt på bær/frukt/grønsaker, korn, egg og gris.

KONTAKTPERSON
P6170060.JPG
Gårdsbruk i Møre og Romsdal. Foto: NIBIO