Jordsmonnkartlagte kommuner i Hordaland

I Hordaland er 4 % av det totale arealet i fylket jordbruksareal. Det meste av arealet benyttes til grovfôrproduksjon, men det er også en betydelig fruktproduksjon i Hordaland, spesielt i Hardanger. I Vestlandsfylkene ligger mange av jordbruksarealene spredt og jordstykkene er ofte små. Dette er viktige grunner for at mye jordbruksareal gror igjen.

KONTAKTPERSON