Jordsmonnkartlagte kommuner i Finnmark

Finnmark har rundt 100 000 dekar jordbruksareal og er det fylket som har minst jordbruksareal i landet vårt. Det utgjør bare 0,3 % av det totale arealet i Finnmark. Det produseres grovfor på nesten alt arealet. Halvparten av jordbruksarealet ligger i de to kommunene Alta og Deatnu - Tana. Finnmark er et av de fylkene i landet der mest jord går ut av produksjon.

KONTAKTPERSON
2000-2006_Vadsoe_by_Vadsoe_kommune_Finnmark.jpg