Jordsmonnkartlagt areal i kommunene i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark har rundt 536 000 dekar jordbruksareal og er det fylket som har minst jordbruksareal i landet vårt. Det utgjør bare 0,7 % av det totale arealet i Troms og Finnmark. Det produseres grovfôr på nesten alt arealet. Troms og Finnmark er de fylkene i landet der størst del av jordbruksarealet går ut av produksjon.

Tabellen nedenfor viser hvor mange prosent av jordbruksarealet i AR5 som er jordsmonnkartlagt i hver enkelt kommune. For kommuner med mer enn 50 % kartlagt areal finnes det også  jordsmonnstatistikk  på denne siden. Jordsmonnstatistikken viser prosentvis utbredelse av ulike jordegenskaper i kommunen, som erosjonsrisiko, jordkvalitet og dreneringsbehov. Her finner du også opplysninger om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen. 

Kommune Kommunenummer Prosent jordsmonnkartlagt i prosent av 
Tromsø 5401 30,6
Harstad, Hárstták 5402 1,7
Alta 5403 12,5
Vardø 5404 0,0
Vadsø 5405 0,0
Hammerfest 5406 4,4
Kvæfjord 5411 0,2
Tjeldsund 5412 0,2
Ibestad 5413 0,0
Gratangen 5414 7,4
Lavangen, Loabák 5415 72,0
Bardu 5416 50,8
Salangen 5417 1,9
Målselv 5418 78,1
Sørreisa 5419 1,2
Dyrøy 5420 0,0
Senja 5421 0,4
Balsfjord 5422 2,3
Karlsøy 5423 1,2
Lyngen 5424 0,3
Storfjord, Omasvuono, Omasvuotna 5425 0,5
Gáivuotna, Kaivuono, Kåfjord 5426 0,2
Skjervøy 5427 0,0
Nordreisa, Raisi, Ráisa 5428 2,9
Kvænangen 5429 1,2
Kautokeino, Guovdageaidnu 5430 0,0
Loppa 5432 0,5
Hasvik 5433 0,0
Måsøy 5434 0,0
Nordkapp 5435 5,2
Porsanger, Porsanki, Porsáŋgu 5436 1,6
Karasjok, Kárášjohka 5437 8,5
Lebesby 5438 0,0
Gamvik 5439 2,4
Berlevåg 5440 0,0
Tana, Deatnu 5441 0,5
Nesseby, Unjárga 5442 0,0
Båtsfjord 5443 0,0
Sør-Varanger 5444 0,1

 

Hvert år utføres heldekkende jordsmonnkartlegging i noen utvalgte kommuner. De fleste kommuner vil etter en slik avsluttet kartlegging ha fått fra 80 til nær 100 % av jordbruksarealet kartlagt. Nydyrket areal etter avsluttet kartlegging vil vanligvis ikke blir kartlagt. De fleste år ajourføres i tillegg noen få kommuner som ble kartlagt på 80 og begynnelsen av 90 tallet for å få med nye arealer og for å rette opp evt. feil.

Mellom 2006 og 2016 ble det utført en utvalgskartlegging  av jordbruksarealer i hele Norge. Utvalgskartleggingen er basert på et forhåndsdefinert 9x9 km rutenett der det er etablert 0,9 km² store flater (såkalte AR 9x9-flater) som jordsmonnkartlegging utføres på.  Kartleggingen la grunnlaget for å utarbeide en nasjonal statistikk for jordsmonnet i Norge. Dette er grunnen til at de fleste kommuner i Norge har en liten prosent jordsmonnkartlagt areal. I tillegg har NIBIO hatt begrensede oppdrag i noen kommuner, f.eks. i forbindelse med veiutbygging, kartlegging med tanke på oppstart av nye produksjoner m.m.

KONTAKTPERSON
2000-2006_Vadsoe_by_Vadsoe_kommune_Finnmark.jpg
Selv om over 30 av jordbruksarealet i AR5 ikke er med i søknader om produksjonstilskudd, er det også arealer som tas i bruk igjen, som på dette bildet. Foto: Oskar Puschmann, NIBIO