Jordsmonnkartlagte kommuner i Akershus

I Akershus er det om lag 812 400 dekar jordbruksareal. Det utgjør 18 prosent av fylkets landareal. Akershus er et svært viktig fylke for norsk matkornproduksjon, spesielt, men også for andre produksjoner.

KONTAKTPERSON
kilden-11.06.2018 Skjetten, klippet.png