Jordsmonnkartlagte kommuner i Buskerud

Buskerud er et viktig jordbruksfylke med store variasjoner, fra intensiv poduksjon av korn, ftukt og grønt i sør til fjell-landbruk og husdyrhold i nord. 4,2 % av fylkets totale areal benyttes til jordbruk. Mange av kommunene i fylket er jordsmonnkartlagt.

KONTAKTPERSON
jyl0521.jpg