Vannlagringsevne

Vannlagringsevne Vestfold
Kart over jordas vannlagringsevne i Stavernområdet i Vestfold. Jord med høyt sandinnhold har dårligere vannlagringsevne enn jord med mer silt og leir. 
https://kilden.nibio.no

Kartet vannlagringsevne viser jordas naturlige evne til å lagre vann. Jordas vannlagringsevne er avhengig av kornstørrelsefordeling, innhold av organisk materiale og jordas dreneringsegenskaper. Kartet finnes ikke for områder som er kartlagt med forenklet metodikk. 

KONTAKTPERSON
Tegnforklaring Vannlagringsevne.PNG