Skogoppdatering i AR5

Skogoppdatering i AR5 skjer med hjelp av heldekkende skogressurskart SR16.

KONTAKTPERSON

Skog i AR5 er definert som:

Areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet.

Les om egenskapen Treslag Les om egenskapen Skogbonitet

 

         

Framdriftsplan skogoppdateringer, versjon 7.4.2021

0.438 MB pdf