Periodisk ajourhold

Det periodiske ajourholdet blir utført med utgangspunkt i målestokkriktige flybilder (ortofoto) og skal sikre et homogent nasjonalt datasett.