Nedbygd jordbruksareal

Nedbygd jordbruksareal viser areal som er påvist nedbygd ved å hente inn informasjon fra ulike geografiske datakilder.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon