Webbasert ajourhold

NIBIO har utviklet en løsning på web for et enklere ajourhold av AR5.

Stikkord:

 • For ajourhold av AR5 i Sentral FKB
 • Nettapplikasjon tilpasset desktop
 • Fungerer kun «online», ikke «offline»
 • Trenger ikke ekstra programvare (plugin-moduler)
 • Fungerer i flere nettlesere (Chrome, Edge, Firefox, Safari)
 • Enkel dialog – få valg (begrenset funksjonalitet)
 • Karttekniske feil og egenskapskapsfeil vil ikke oppstå
 • Supplement til kommunens offisielle kartverktøy
 • Erstatter ikke kraftig kartverktøy (GISLINE, WinMap)

NB: AR5 KAN IKKE OPPDATERES I MAI!

I forbindelse med overgangen til FKB 5.0 vil Sentral FKB bli fryst i perioden 27. april til ca. 1. juni.
Dette medfører at det ikke er mulig å oppdatere AR5 i Sentral FKB i denne perioden.

Se info om FKB 5.0 på Kartverkets nettside

NIBIO har utviklet en nettløsning kalt AR5web som skal gjøre det enklere for kommunene å ajourholde AR5. Det er et mål at AR5web kan benyttes av ansatte på landbrukskontorene uten kompetanse i bruk av ordinære kartverktøy for å legge inn registreringer knyttet til egen saksbehandling. 

Innføring av AR5web vil ikke endre på kommunens ansvar for kontinuerlig ajourhold i henhold til det som er avtalt i Geovekst-samarbeidet.

 • Kompliserte registreringer bør utføres i kommunens offisielle kartverktøy.
 • Oppdateringer knyttet til endringer som faller utenfor landbruksforvaltningens ansvarsområde, må fremdeles utføres av kommunens geodataavdeling.

Bruk av AR5web påvirker kommunens ajourholdsrutiner. Det er derfor viktig at rutinebeskrivelsen for AR5 blir oppdatert. Se mal for rutinebeskrivelse nederst på siden Kontinuerlig ajourhold.

Utrulling

AR5web ble satt i drift i 2021 for utvalgte kommuner. 
Per 1. mars 2023 har 240 kommuner tilgang til løsningen.
Av disse har 158 kommuner tatt i bruk AR5web. 

Alle kommuner kan få tilgang til AR5web hvis de ønsker, men nye brukere må delta på et kort, digitalt kurs via Teams først. 

Nederst på sida finner du: 

 • Oversikt over kommuner som har tilgang til AR5web. 
 • Kart som viser oppdateringer utført i løsningen.

Brukerveiledning

Brukerhåndbok ("kokebok") og opplæringsvideoer er lenket opp på siden Kokebøker.

Kurs

Neste kurs: 

     15. mars, kl. 09.30 - 11.00

     13. april,  kl. 09.30 - 11.00

Landbrukskontor som ønsker å ta i bruk løsningen/ melde seg på kurs, kontakter geodataleder hos Statsforvalteren eller NIBIO direkte. (Jørn Storholt, jps@nibio.no, Kristin Holm, krh@nibio.no eller gisdrift@nibio.no). 

For å få tilgang til AR5web etter kurset må alle ha en personlig bruker (brukernavn/passord) til Sentral FKB, noe fylkeskartkontorene ordner, se brukerstøtte SFKB

SFKB-brukernavnet sendes til NIBIO.
Husk: Ikke send passordet til NIBIO eller andre.

 

Landbrukets geodataledere hos Statsforvalteren

0.039 MB pdf

Kommuner som har tilgang til AR5web per 1.3.2023

0.119 MB pdf

Kart som viser oppdateringer gjort i AR5web, per 1.3.2023

0.145 MB pdf