Veksthus fra FKB-bygg

Fra mai 2019 skal veksthus klassifiseres som fulldyrka jord eller bebygd, etter hvorvidt det har jorddekke eller fast såle. NIBIO vil registrere veksthus med fast såle som bebygd i AR5 med oppstart periodisk ajourhold fra og med mai 2019.

veksthus
Foto:
KONTAKTPERSON

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon