Oppdateringsbehov AR5

Mulig oppdateringsbehov AR5 viser fulldyrka- og overflatedyrka jord i AR5 som kan være nedbygd og ha et behov for oppdatering. Kartet kan være til hjelp ved ajourhold av AR5, statistikken viser omfanget per fylke og kommune.

KONTAKTPERSON

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon