Kokebøker

Kontinuerlig ajourhold av AR5 skjer i kommunens eget kartverktøy eller i NIBIO sin webklient "AR5web". Her finner du kokebøker og annet hjelpemateriell tilpasset forskjellige kartverktøy.

NB: AR5 KAN IKKE OPPDATERES I MAI!

I forbindelse med overgangen til FKB 5.0 vil Sentral FKB bli fryst i perioden 27. april til ca. 1. juni.
Dette medfører at det ikke er mulig å oppdatere AR5 i Sentral FKB i denne perioden.

Se info om FKB 5.0 på Kartverkets nettside

Bruk alltid kokebok ved ajourhold!

Kokebøkene, øvingsoppgaver, tegneregler og annet materiell er ferskvare som oppdateres i takt med endringer i standarder, kartverktøy og rutiner. Sjekk jevnlig versjon (dato) og last ned oppdatert materiell.
 
Se også opplæringsvideoer lenket opp til venstre!

Kokebøker:

 

Kokebok for sentralt ajourhold i AR5web, versjon 1.7.2022

3.458 MB pdf

Kokebok for sentralt ajourhold i GISLINE, versjon 10.9.2020

2.814 MB pdf

Kokebok for sentralt ajourhold i WinMap, versjon 10.9.2020

2.54 MB pdf

Kokebok for sentralt ajourhold i FYSAK, versjon 15.10.2018

3.331 MB pdf

Kokebok for frakoblet ajourhold i GISLINE, versjon 15.2.2019

3.055 MB pdf

Kokebok for frakoblet ajourhold i WinMap, versjon 15.10.2018

3.284 MB pdf

Kokebok for frakoblet ajourhold i FYSAK, versjon 15.10.2018

2.754 MB pdf

Kokebok for ajourhold i ArcGis, versjon 9.9.2015

3.141 MB pdf

Tegneregler og annet materiell:

Tegneregler for ajourhold i GISLINE, versjon 15.2.2019

0.005 MB zip

Tegneregler for ajourhold i WinMap, versjon 1.6.2017

0.181 MB zip

Veileder for feilsøk i WinMap, versjon 15.1.2018

0.989 MB pdf

Tegneregler for feilsøk i WinMap, versjon 1.10.2014

0.068 MB zip

Kommandofiler til ajourhold i FYSAK, versjon 17.8.2020

0.009 MB zip

Symboler (font-fil) til FKB-AR5, versjon 4.6

0.011 MB ttf

Lovlige kombinasjoner AR5

0.646 MB pdf

Øvingsoppgaver:

Øvingsoppgave for GISLINE

3.073 MB pdf

Øvingsoppgave for WinMap

2.901 MB pdf

Manuskart til øvingsoppgaver

2.489 MB pdf

Øvingsoppgavene kan enten leses som en veileder eller utføres i kartverktøyet som sjølvstudium. Tilhørende kartdata til oppgavene kan bestilles fra Jørn Storholt eller Kristin Holm. Gjennomgang (veiledning) kan gis ved behov.