Hopp til hovedinnholdet

Hva er kontinuerlig ajourhold?

Kurs_kdf og jps
Når kommunen oppdaterer AR5 fortløpende opprettholdes kvaliteten på datasettet mellom hvert periodiske ajourhold.
 
Foto: Thomas Ekström
Alle kommuner som er med i Geovekst-samarbeidet har inngått avtale om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av felles kartdatabase (FKB). AR5 er ett av flere datasett i som inngår i FKB. Kommuner som ikke er med i Geovekst har inngått egne avtaler med NIBIO om oppdatering av AR5.
 

Ajourhold av AR5

Kommunen oppdaterer AR5 enten direkte i originalbasen, Sentral FKB (SFKB), eller i en lokal kopibase som er frakoblet SFKB. Per desember 2020 oppdaterer 232 kommuner AR5 i SFKB, mens  24 kommuner fortsatt oppdater i en frakoblet kopi.

 

Ajourhold i sentral base 

Kommuner som oppdaterer AR5 i sentral base bør oppdatere fortløpende når de får kjennskap til endringer gjennom forvaltningsoppgaver eller andre administrative oppgaver. Endringer utført i sentral base overføres 2 ganger i uka til NIBIO sin server slik at de blir synlige i Gårdskart og Kilden.

 

Ajourhold i frakoblet base 

Kommuner som oppdater i en frakoblet kopibase leverer basen på SOSI-format til fylkeskartkontoret til faste tidspunkt, slik det er spesifisert i FDV-avtalen. Etter innlevering blir sentral base oppdatert og endringene blir synlige i Gårdskart og Kilden. 
Hvis kommunen ønsker å levere inn oppdatert AR5 flere ganger enn det som står i avtalen, avtales det med fylkeskartkontoret.