Kontinuerlig ajourhold

Kontinuerlig ajourhold av AR5 skal omfatte alle typer endringer som kommunen generelt og landbruksforvaltningen spesielt, får kjennskap til gjennom sine forvaltningsoppgaver. Husk at AR5 skal vise arealtilstand, ikke bruk. Det er kun hvis arealtilstanden er endret at det er behov for ajourhold.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere
HUSK:

Ved kontinuerlig ajourhold prioriteres fullstendighet og hurtig oppdatering framfor nøyaktighet. Siden AR5 benyttes som grunnlag for kontrollgrunnlag i tilskuddsforvaltningen i jordbruket, bør ajourholdet av jordbruksarealet prioriteres.