Endringsanalyse

Statistikk og kart over endringer i AR5 etter kontinuerlig og periodisk ajourhold.

KONTAKTPERSON
Pålogging

Har du ikke brukernavn og passord for å logge på? 

Fyll ut de fire første feltene

Kart
Vil du se på endringskart i Kilden, se under fagområdet Arealinformasjon, velg kartlag Markslag (AR5) - For forvaltningen - Endringer AR5. 

Deretter må du velge/hake av for enten «NIBIO - Periodisk» eller et av tidsrommene som viser alle endringer i perioden.

Kilden

        

 

Kart og statistikk over endringer i AR5 , versjon 25.8.2020

0.523 MB pdf