Dyrkbar jord

AR250_dyrkbar_jord
Temakartet gir informasjon om arealer som er klassifisert som dyrkbar jord.
Temakartet gir informasjon om areal som ved oppdyrking kan settes i slik stand at de vil holde kravene til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Data er hentet fra datasettet Dyrkbar jord og generalisert.
 
Klasseinndeling:
  
Dyrkbar jord: Jord i skog og på myr som ikke er dyrket i dag, men som kan fulldyrkes.

Bruksområder:
Sentrale bruksområder er som grunnlagskart i oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning, og som referanseramme/underlag ved produksjon av forskjellige temakart.
KONTAKTPERSON