Tilstanden til kystlynghei og betydning for skjøtsel etter ekstreme værforhold vinteren 2013/2014

INAKTIV SIST OPPDATERT: 16.12.2014
Slutt: des 2015
Start: juli 2014
Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.07.2014 - 31.12.2015
Prosjektleder Annette Bär