INAKTIV SIST OPPDATERT: 28.06.2017
Slutt: des 2017
Start: jan 2001

Norsk viltskadesenter er et nasjonalt kompetansesenter som skal bidra til gode løsninger av konflikter mellom vilt og næringsutøvelser, spesielt landbruksdrift. Via vår hjemmeside gir vi fri tilgang til alle våre resultater samt en oversikt over pågående prosjekter.

Status Pågående
Start- og sluttdato 04.01.2001 - 31.12.2017
Prosjektleder Inger Hansen
Divisjon Divisjon for skog og utmark

Vi driver rådgivning, forskning og utvikling innenfor forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau og rein, beiteskader og avlingstap, kartlegging av tapsårsaker hos sau og rein, samt konfliktdempende tiltak. Norsk viltskadesenter sin aktivitet administreres av Bioforsk Nord Tjøtta.

Bioforskavdelingen på Tjøtta har konflikten mellom beitenæringa og vernede rovdyr som sitt hovedansvarsområde. Avdelingene på Fureneset og Tingvoll er tilknyttet Viltskadesenteret med hjort og annet hjortevilt som sitt ansvarsfelt. I tillegg har avdelingen på Svanhovd et spesielt ansvar for skandinavisk brunbjørn.

Norsk viltskadesenter og fagseksjonen har tett samarbeid med andre FoU-institusjoner som arbeider med tilgrensa oppgaver, som NINA, UMB, høgskolene i Hedmark og Nord-Trøndelag.