Utmarksressurser og næringsutvikling

Avdeling utmarksressurser og næringsutvikling jobber med et tverrfaglig fokus på bærekraftig bruk, innovasjon og forvaltning av økosystemtjenester fra utmark.

KONTAKTPERSON
Utmarksressurser_mg201105_dsc_2860_jpg.jpg
Fugleturisme i Porsanger, Finnmark. Foto: Morten Günther.
Rovvilt og beitedyr i utmark - Foto - Inger Hansen.jpg
Rovvilt og beitedyr i utmark. Foto: Inger Hansen.
Mat og matkultur - tradisjonsfisk - Foto - Eva Narten Høberg.jpg
Mat og matkultur - tradisjonsfisk. Foto: Eva Narten Høberg.