Skogproduksjon og teknologi

Avdelingen har ekspertise innen planlegging av infrastruktur og operativ virksomhet, med hovedvekt på veier, samt skogsdrifter, transportløsninger og logistikk fra skog til sluttbruker.

KONTAKTPERSON