Skogproduksjon og teknologi

Avdelingen bedriver næringsrettet, anvendt forskning innom skoglige produksjonskjeder fra planten til industriporten. Formålet er å kunne være en partner til skogsektoren, policymakere og samtidig kunne konkurrere på det internasjonale forskningsmarkedet.

KONTAKTPERSON