Skoggenetikk og biomangfold

Avdelingens kjerneområder er biologisk og genetisk mangfold, skogplanteforedling, og klimatilpasning og foryngelse av skog.

KONTAKTPERSON
Lungenever er vanlig i gammelskog, men finnes også i yngre skog. Foto: Michael Angeloff / NIBIO.