Vannressurser og hydrologi

Fagområdet omfatter blant annet vannkvalitet, hydrologi, grunnvann, hydrogeologi, overvåking i bekker og elver, modellering, statistiske analyser, integrert vannressursforvaltning, policyanalyser, brukermedvirkning og effekter av klimaendringer.

KONTAKTPERSON
Parti fra Vansjø i Østfold. Foto: Morten Günther.