Terrestrisk økologi

Avdelingen arbeider med grunnleggende og anvendt forskning og avledet rådgivning og formidling innen terrestrisk økologi.

KONTAKTPERSON
Kjemiske laboratorier

    

Rotsoppen Ektomykorrhiza på gran. Foto: Isabella Børja.