Jordkvalitet og klima

Avdeling jordkvalitet og klima arbeider mot innovative løsninger for å støtte jordas funksjoner for trygg matproduksjon, redusert påvirkning fra miljøgifter, høyt biologisk mangfold, økt karbonbinding og reduserte klimagassutslipp.

KONTAKTPERSON
Foto: Morten Günther.