Grøntanlegg og vegetasjonsteknologi

Avdelingen jobber med kunnskap om etablering, restaurering og vedlikehold av blå-grønne arealer, og hvilken rolle slike områder har for trivsel, helse og miljø. Kunnskap om jord, vegetasjon, hydrologi og miljøfag er den faglige plattformen som anvendes i forskning og rådgivning innen grøntmiljø og andre fagfelt.

KONTAKTPERSON
Grøntanlegg_wp_20140911_014.jpg
Testanlegg for grønne tak ved NIBIO Særheim. Foto: NIBIO.