Grøntanlegg og miljøteknologi

Avdelingen jobber med kunnskap om etablering, restaurering og vedlikehold av blå-grønne arealer, og hvilken rolle slike områder har for trivsel, helse og miljø. Kunnskap om jord, vegetasjon, hydrologi og miljøfag er den faglige plattformen som anvendes i forskning og rådgivning innen grøntmiljø og andre fagfelt.

KONTAKTPERSON
Testanlegg for grønne tak ved NIBIO Særheim. Foto: NIBIO.