Landbruksteknologi og systemanalyse

Avdelingens identitet ligger i skjæringspunktet mellom agronomi, teknologi, produksjon og miljø, der en ved hjelp av moderne metoder og nye teknikker søker å analysere både helheten og detaljene. Sentrale arbeidsområder omfatter bærekraftsanalyser, verdikjedeanalyser, livsløpsanalyser (LCA), modellering, presisjonsjordbruk, fjernanalyse, avansert landbruksteknikk og robotisering.

KONTAKTPERSON
robot naerbilde-001.jpg.jpeg
Foto: Jon Schärer