Bedriftsøkonomi

Avdeling bedriftsøkonomi utfører FoU innen økonomiske temaer og problemstillinger relatert til biobaserte næringer med særlig vekt på jordbruk, skogbruk og andre areal- og plantebaserte produksjoner samt økosystemtjenester. Menneskelig adferd og beslutninger, teknologi, markeder og institusjoner er sentrale i forskningen der bedriftsøkonomi og landbruksøkonomi blir benyttet.

KONTAKTPERSON
Det før-industrielle jordbruket var basert på enkle redskaper og mange flittige hender. I dag er jordbruk langt på vei et ensomt yrke, der traktoren har erstattet både hest og folk. Foto: Axel Lindahl/Oskar Puschmann.